Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Pin lithium 32650 3.2V/6A  × 1 55.000VNĐ
Tạm tính 55.000VNĐ
Tổng 55.000VNĐ
  • Thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng.